prisma 25ST

 

Prístroje typu WM 100 TD sú tlakom ovládané, neinvazívne terapeutické prístroje, ktoré neslúžia na udržiavanie životných funkcií. Používajú sa pri terapii spánkových
porúch dýchania alebo pri prerušovanej terapii dychovej nedostatočnosti prostredníctvom masky.


Prístroje sa používajú pre osoby s hmotnosťou od 30 kg. Režim CPAP možno použiť pre deti od 3 rokov. Prístroj sa smie používať len na lekárske odporúčanie.
Prístroje typu WM 100 TD sa používajú v klinických zariadeniach a v domácnostiach.

V rámci domáceho použitia možno prístroj používať aj na cestách.

Dostupnosť dostupné
€2 900    
Značka Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG
Webová stránka značky en.hul.de/
Kategória Prístroje
 

Nový koncept unifikovanej línie prístrojov pre kompletnú terapiu porúch dýchania počas spánku

PRISMA line reprezentuje najnovšiu generáciu prístrojov Weinmann. Od CPAP terapie až po autoBilevel/autoTrilevel ST s kompenzáciou objemu prináša rada PRISMA line úplne nový, kompaktný a unifikovaný dizajn prístrojov so špičkovým dotykovým displejom a grafickým užívateľským prostredím. Od základnej CPAP terapie, cez automatický APAP až po automatické Bilevel/Trilevel ST režimy a anticyklickú servoventiláciu - unifikovaná séria prístrojov PRISMA line.

Najnovšie technológie - Benefity pre každého pacienta:

 • rozlíšenie centrálnej a obštrukčnej apnoe metódou FOT-Force Oscillation Technique
 • automatická adaptácia CPAP tlaku na zmeny obštrukcie - APAP
 • softPAP (inteligentné zníženie tlaku pri exspirácii) pre komfortnú terapiu aj pri vysokom CPAP
 • vyhrievaná pacientska hadica pre zamedzenie kondenzácie vody v hadici a maske
 • široký rozsah tlakov až do 30hPa
 • automatická záložná frekvencia s dôrazom na spontánnu alebo riadenú podporu
 • automatický trigger
 • extrémne tichá prevádzka
 • široké terapeutické spektrum, zvýšený komfort dýchania, vyššia efektivita terapie
 • jednoduchá obsluha a čistenie
 • záznam dát terapie po dobu 365 dní
 • 6 rokov prevádzky bez servisnej údržby

Základné technické parametre:

rozsah CPAP, IPAP, EPAP  tlaku:

 • 4-20hPa/cmH2O pre Prisma 20A
 • 4-25 hPa/cmH2O pre Prisma 25S/ST
 • 4-30 hPa/cmH2O pre Prisma 30ST

pacientské rozhranie: maska
možnosť aktivácie EEPAP tlaku s automatickým nastavením úrovne
funkcia softstart
automatický štart terapie
hlučnosť pri tlaku 10hPa: max. 26.5dB (A)
automatická regulácia CPAP, IPAP, EPAP tlaku
automatické rozlíšenie medzi obštrukčnou a centrálnou apnoe s automatickou zmenou tlaku
režim podpory spontánneho dýchania s trigrovaním nádychu a výdychu- S (pre Prisma 25,30)
režim časom riadenej záložnej ventilácie pre prípad apnoe –T (pre Prisma 25,30)
režim automatickej kompenzácie dychového objemu podľa cieľovej hodnoty (pre Prisma 30ST)
anticyklická servoventilácia pre terapiu Cheyne-Stokes dýchania (pre Prisma 30CR)
test tesnosti masky
zobrazenie hodnoty úniku počas terapie
voliteľný integrovaný zvlhčovač priamo v prístroji bez dodatočnej prepojovacej kabeláže

záznam údajov o terapii:

 • štatistika používania zariadenia, štatistika chrápania, doba záznamu 365 dní
 • podrobná štatistika záznamu, všetky relevantné indexy, doba záznamu 42 dní
 • podrobný záznam všetkých signálov počas terapie, doba záznamu 35 hodín

možnosť prezerania údajov o terapii na PC, možnosť nastavenia parametrov terapie na PC

nastaviteľná (nosová) maska pre aplikáciu tlaku s integrovaným exhalačným systémom s možnosťou 360st rotácie konektora hadice

Odkaz na stiahnutie: https://lmt-downloadcenter.hul.de/download.php?id=4797

Löwenstein Medical je jednou z popredných svetových technologických spoločností pre klinickú mechanickú ventiláciu a respiračnú terapiu. Löwenstein vie, že inovácia funguje iba vtedy, ak sa berie do úvahy ľudský prvok. V medicínskej technike vždy existujú dva spôsoby, ako sa pozerať na nový vývoj: na jednej strane je to z pohľadu výskumu a inžinierstva a na druhej strane z pohľadu ošetrovateľstva a medicíny. V Löwenstein Medical Innovation kombinujú obe, aby vyvinuli najlepšiu možnú ventilačnú technológiu. Ich technológia je blízkou imitáciou ľudského biologického systému. Zabezpečujú kvalitu života v ťažkých podmienkach. Ich cieľom je dosiahnuť optimálne výsledky ošetrenia a ponúknuť extrémne jednoduchú obsluhu. Pretože technológia je len taká dobrá, akí sú ľudia, ktorí ju používajú.